Gerechtsdeurwaarder

Als we niet met u tot een oplossing kunnen komen dan zijn wij genoodzaakt de zaak over te dragen aan de gerechtsdeurwaarder. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te vermijden, want het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder kan grote gevolgen hebben. Als uw dossier is overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder zult u daar per post van op de hoogte worden gesteld.


Ik heb post ontvangen van de gerechtsdeurwaarder
Indien u post van de gerechtsdeurwaarder heeft ontvangen is het verstandig zo spoedig mogelijk met hen contact op te nemen om tot een oplossing te komen. Zo voorkomt u dat uw zaak wordt voorgelegd aan de rechter of dat er beslag wordt gelegd op uw inkomen of inboedel. Deze kostenverhogende maatregelen komen voor uw rekening en kunnen voorkomen worden door in contact te treden met de gerechtsdeurwaarder.