Disclaimer

Uitsluiting van kwaliteitsgarantie en aansprakelijkheid

Hoewel Credios zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Credios geen aansprakelijkheid daarvoor. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en heeft betrekking op interessegebieden. Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De toepassing en effect hiervan kan zeer uiteenlopend verschillen, afhankelijk van de specifieke feiten die hierbij een rol spelen. Aangezien wetten, regels en regelgevingen continue veranderen en elektronische communicatie gewoonlijk risico’s met zich meebrengt, kan Credios niet garanderen dat deze internetsite geheel ononderbroken zal functioneren noch dat de informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Gebruik van deze internetsite is geheel voor eigen risico.

Informatie van derden

Deze internetsite kan hyperlinks of verwijzingen van en naar andere externe internetsites bevatten die niet onder controle staan van Credios. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Credios aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Copyright

Alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Credios (of in beheer met toestemming van de rechthebbende).

Intellectuele Eigendomsrechten

Credios, of de desbetreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Credios of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Credios is het niet toegestaan links naar sites van Credios weer te geven.