Bewindvoering melden

Staat u onder begeleiding van Schuldhulpverlening, Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), beschermingsbewind of onder curatele? Dan is het belangrijk om deze hulpverlener in te lichten van de nota(‘s) die u van Credios heeft ontvangen. Daarnaast is het ook belangrijk dat u niet zelf de betaling voldoet, maar contact opneemt met de hulpverlener. We ontvangen dan ook graag de gesloten overeenkomst met deze hulpverlener zodat we contact met hem of haar kunnen opnemen om een passende betalingsregeling te treffen.


De overeenkomst met de hulpverlener doorsturen naar Credios
Heeft u een overeenkomst met een hulpverlener, bijvoorbeeld de Schuldhulpverlening, Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), beschermingsbewind of staat u onder curatele? Dan kunt u de overeenkomst in het formulier hieronder uploaden of per email sturen naar info@credios.nl onder vermelding van uw notanummer.


Geen bewindvoering maar wel een nota ontvangen?
Staat u niet onder curatele of onder begeleiding van een hulpverlener? Lees dan hier hoe u zelf de betaling kunt voldoen.

Bewindvoering melden:

Waarom verzamelen jullie deze gegevens van mij?