Hulp en advies van Credios

Antwoord op de meest gestelde vragen
Wie is Credios en waarom ontvang ik een brief?

Credios is specialist op het gebied van credit management in de zorgsector. Wij ondersteunen bedrijven in de gezondheidszorg, waaronder Famed B.V., door op klantvriendelijke wijze openstaande, niet betaalde zorgnota’s te innen.

Credios Incasso staat voor passende betalingsoplossingen met duidelijke afspraken en persoonlijk contact.
U ontvangt een brief van Credios indien u de betaling van een eerder ontvangen zorgnota niet tijdig heeft voldaan.

Hoe kan ik aan Credios betalen?

Wij bieden u graag de mogelijkheid om te betalen op een manier die bij u past. U kunt het openstaande bedrag op verschillende manieren betalen. Bijvoorbeeld met internetbankieren, een (digitale) bankoverschrijving of u ontvangt van ons een e-mail met daarin een betaallink. Voor de betaling van het openstaande bedrag maakt u het bedrag over op rekeningnummer NL75ABNA0627063179 t.n.v. Credios Incasso. Vermeld bij uw betaling altijd het dossiernummer. U vindt het dossiernummer bovenaan de ontvangen brief.

Heeft u van ons een e-mail ontvangen met daarin een iDEAL betaallink? Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde internetbankieromgeving van uw bank.
De betaalgegevens zijn dan al voor u ingevuld.

Heeft u geen e-mail van ons ontvangen, maar wilt u wel met iDEAL betalen? U vraagt dit eenvoudig bij ons aan door het contactformulier (zie rechts) in te vullen.

Ik wil graag de originele zorgnota ontvangen.

Indien u de originele zorgnota wilt ontvangen, vragen wij u vriendelijk het contactformulier (zie rechts) in te vullen. In verband met databeveiliging en privacy kunnen wij de originele nota niet onbeveiligd per e-mail toezenden

Hoe kan ik een betaalafspraak maken?

Het is mogelijk een betaalafspraak aan te vragen voor de betaling van het openstaande bedrag. Voor het aanvragen van een betaalafspraak kunt u gebruik maken van ons contactformulier (zie onder). U kunt uiteraard ook per e-mail (via info@credios.nl) of telefonisch een betaalafspraak aanvragen. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 033 453 44 91.

 

Ik heb al betaald, maar ontvang toch een brief van Credios.

Dat is vervelend. Helaas kan het soms een aantal dagen duren voordat een betaalopdracht daadwerkelijk bij ons binnen is. Er bestaat dus de mogelijkheid dat de betaling en deze brief elkaar hebben gekruist. Indien u het openstaande bedrag reeds betaald heeft, vragen wij u vriendelijk een betaalbewijs bij ons aan te leveren.

U kunt uw betaalbewijs per e-mail, via info@credios.nl, bij ons aanleveren. Vermeld bij uw betaalbewijs ook het dossiernummer. U vindt het dossiernummer bovenaan de ontvangen brief. Nadat wij uw betaalbewijs hebben ontvangen, controleren wij voor de zekerheid of de betaling in goede orde ontvangen is.

Staat u onder begeleiding van schuldhulpverlening (of WSNP/curatele)?

Dan ontvangen wij graag de gesloten overeenkomst met uw schuldhulpverlener. Zo kunnen wij in overleg met uw schuldhulpverlener passende betalingsoplossingen overeenkomen. U kunt uw gesloten overeenkomst per e-mail, via info@credios.nl, bij ons aanleveren. Vermeld bij aanlevering van uw gesloten overeenkomst ook het dossiernummer. U vindt het dossiernummer bovenaan op de ontvangen brief.

Wat zijn incassokosten en waarom moet ik die betalen?

Wat zijn incassokosten?
Als facturen, rekeningen of nota’s niet betaald worden, kan men te maken krijgen met incassokosten. Dat zijn de kosten die een leverancier maakt om ervoor te zorgen dat de rekening betaald wordt, via een incassobureau of incassoafdeling binnen een organisatie. Deze kosten mag de leverancier bij de rekening optellen.

Waarom moet ik incassokosten betalen?
Als facturen, rekeningen of nota’s niet worden betaald, mag de schuldeiser op grond van de wet extra kosten in rekening brengen. Het gaat dan om de zogeheten incassokosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt.

Het bedrag aan incassokosten wat bedrijven in rekening mogen brengen, is in de wet vastgelegd in de WIK. Dit staat voor Wet Incasso Kosten. Het doel van deze wet is om consumenten en eenmanszaken tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

Op de website van Consuwijzer vindt u een handige en objectieve rekenhulp waarmee u kunt controleren of de incassokosten kloppen.

Eventuele in rekening gebrachte buitengerechtelijke kosten zijn in overeenstemming met de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten.

Ik wil mijn (adres-)gegevens wijzigen.

Wij ontvangen uw adresgegevens van uw zorgaanbieder. Indien u gaat verhuizen of verhuisd bent, is het van belang dat u deze wijziging tijdig doorgeeft aan uw zorgaanbieder. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw adresgegevens. Wanneer u deze wijziging niet doorgeeft aan uw zorgaanbieder, blijven de zorgnota’s op het oude adres bezorgd worden.

Ik heb een brief ontvangen van een gerechtsdeurwaarder.

Indien wij na meerdere pogingen niet tot een betaaloplossing komen en uw betaling uitblijft, zijn wij helaas genoodzaakt om het verschuldigde, openstaande bedrag over te dragen aan een gerechtsdeurwaarder.

Indien u post van de gerechtsdeurwaarder ontvangt, is het verstandig zo spoedig mogelijk contact met hen op te nemen om een betaalafspraak te maken. Zo kunt u mogelijk voorkomen dat uw dossier wordt voorgelegd aan de rechter of dat er beslag wordt gelegd op uw inkomen of inboedel. Deze kostenverhogende maatregelen komen voor uw rekening en kunnen voorkomen worden door in contact te treden met de gerechtsdeurwaarder.

Ik ben verzekerd, maar heb toch een zorgnota ontvangen.

Het is mogelijk dat u, ondanks dat u verzekerd bent, alsnog een zorgnota (van Famed) ontvangt.

Indien mogelijk biedt Famed uw zorgnota ter vergoeding aan bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Indien de nota niet of deels door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, stuurt Famed u voor de zogeheten ‘eigen bijdrage’ een nota.

Omdat wij geen inzage hebben in uw zorgpolis is het voor ons niet mogelijk te achterhalen waarom de nota niet of niet volledig is vergoed.

Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik wil een bezwaar indienen.

Bent u van mening dat kosten onterecht in rekening zijn gebracht of bent u het niet eens met de eerder ontvangen, originele zorgnota? U kunt dit aan ons doorgeven door ons contactformulier (zie rechts) in te vullen.

Let op: wij nemen uw bezwaar zo spoedig mogelijk in behandeling, maar dit betekent niet dat uw betaalverplichting vervalt. Mocht dit wel het geval zijn, nemen wij uiteraard contact met u op.

Ik heb een klacht / suggestie.

Heeft u een klacht of een suggestie voor de dienstverlening van Credios? Vul dan ons contactformulier (zie rechts) en vermeld de reden van uw klacht / suggestie.

Staat uw vraag er niet tussen?
Bel (033) 453 44 91
Wij zijn bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 17.00 uur

Bericht